Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Όταν οι θεολόγοι ‘’προτεσταντίζουν’’ ή όταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα της πίστης τους.

Καθώς έψαχνα στο διαδίκτυο, βρήκα αναρτημένο ένα κείμενο γραμμένο από ‘’θεολόγο’’ (τουλάχιστον έτσι λέει ο ίδιος) με τον τίτλο

‘’ΠΟΣΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»’’. Βλέπουμε παράξενα πράγματα. Θεολόγοι που δεν ξέρουν βασικά θέματα της ορθοδοξίας. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα όταν το διάβασα. Αυτό μπορείτε να το βρείτε εδώ

Είναι αρκετά παλιά δημοσίευση, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία.


Το πρώτο που παρατηρώ είναι ότι ο ‘’θεολόγος’’ στέκεται μόνο στην Αγία Γραφή, ενώ ως θεολόγος θα έπρεπε να ξέρει ότι η ίδια η Αγία Γραφή υποστηρίζει το αντίθετο. Λέει λοιπόν, «Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι' επιστολής ημών’’. (Β Θεσ/κεις 2, 15)


Επομένως δεν είναι μόνο τα γραπτά, αλλά υπάρχει και η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ αποστολική παράδοση που έμεινε μέσα στούς κόλπους της αρχαίας εκκλησίας. Ορίστε τι γράφει ο απόστολος Παύλος.

’’ και α ηκουσας παρ εμου δια πολλων μαρτυρων ταυτα παραθου πιστοις ανθρωποις οιτινες ικανοι εσονται και ετερους διδαξαι’’

(Β Τιμοθεου 2,2)


Λέει, ο απόστολος Παύλος στον νεαρό Τιμόθεο, να παραδώσει σε πιστούς ανθρώπους (στην εκκλησία δηλαδή) όσα ΑΚΟΥΣΕ από τον ίδιο τον Παύλο και μάλιστα ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Αναφέρεται σε ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ αποστολικές παραδόσεις ΕΚΤΟΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Δεν αναφέρεται ο Παύλος στα γραπτά. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από την Αγία Γραφή.


Το πρώτο θέμα που θίγει είναι η προσκύνηση των αγίων και η προσευχή σε αυτούς. Μας φέρει ως επιχείρημα τρία παραδείγματα. Την απάντηση του Κυρίου στον διάβολο «τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει» (Ματθ: δ' 10), τον απ. Πέτρο που εμπόδισε τον Κορνήλιο από το να τον προσκυνήσει, και τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη που πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο και που ο άγγελος αρνήθηκε.


Σε αυτά απαντάμε τα εξής. Στην Αγία Γραφή έχουμε δύο είδη προσκύνησης· την λατρευτική (που αρμόζει μόνο στον θεό) και την τιμητική που αποδίδεται σε ανθρώπους του θεού, όπως και σε αγγέλους. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον προφήτη Νάθαν να προσκυνάει τον Δαβίδ (Α Βασιλέων α 23) , ενώ ΗΞΕΡΕ με βάση τον δεκάλογο του Μωυσή ότι ΜΟΝΟ ο Θεός προσκυνείται. Ηταν ειδωλολάτρης ο Νάθαν? Όχι. Ήταν προφήτης. Μιλούσε ο θεός με το στόμα του.(Β Σαμουήλ ζ 4). Ίσως κάποιοι πούν ότι τον προσκυνάει τιμητικά επειδή ηταν βασιλιάς και έτσι ηταν τότε το έθιμο. Τους υπενθυμίζουμε λοιπον, ότι οι προφήτες προσκύνησαν τον προφήτη Ελισαίο (Β Βασιλέων β 15), που δεν ηταν βασιλιάς αλλά προφήτης! Γιατί ο Ελισαιέ δεν τους μάλωσε? Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο είδη προσκύνησης. Ο Κύριος αναφέρεται στην απόλυτη που ανήκει μόνο στον θεό. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος μιλάει για τιμητική προσκύνηση σε ανθρώπους. Λέει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος μας απευθυνόμενος στον υπεύθυνο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας … «Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. (Αποκάλυψη γ 9).


Μήπως έρχεται σε αντίθεση ο Κύριος με τα ίδια του τα λόγια, ή μήπως προτρέπει στην ειδωλολατρεία? Πως δεν καταλαβαίνεται αγαπητοί προτεστάντες ότι υπάρχουν δύο είδη προσκύνησης?


Στο παράδειγμα του απ Πέτρου και του Κορνηλίου απαντάμε ότι ο Κορνήλιος ήθελε να προσκυνήσει ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ τον απ Πέτρο, για αυτό και τον εμπόδισε. Και φαίνεται από τα λόγια του απ Πέτρου που του λέει… «…και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι». (Πράξεις 10, 26). Που σημαίνει ότι μιλάμε για ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ προσκύνηση που είναι όντως ειδωλολατρεία.


Στο παράδειγμα του αγγέλου στην Αποκάλυψη, ρωτάμε τους προτεστάντες….Ήξερε ή δεν ήξερε ο έμπειρος Ιωάννης που έζησε 3 χρόνια κοντά στον Χριστό, που έγραψε ένα ευαγγέλιο και τρείς επιστολές, που ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, που του έδωσε ο θεός την Αποκάλυψη, ήξερε ή όχι ότι η προσκύνηση απαγορεύεται? Γιατί πήγε να τον προσκυνήσει? Τιμητικά σαφέστατα. Ασχέτως αν ο άγγελος ούτε την τιμητική προσκύνηση δεν δέχτηκε. Σημασία έχει τι ήθελε να κάνει ο απ Ιωάννης. Μήπως δεν ήξερε? Και μάλιστα δύο φορές!!Αλλά και το θέμα της μεσιτείας το απαντάμε εδώ.

Μετά αναφέρει για την δήθεν θεοποίηση της παναγίας, τα οποία και απαντήσαμε σε τρία άρθρα

Καθώς και εδώ και εδώ.


Θίγει το θέμα του νηπιοβαπτίσματος το οποίο και έχουμε απαντήσει εδώ.


Μιλάει για τα μνημόσυνα και φέρει ως επιχείρημα το «Ο άνθρωπος μια φορά πεθαίνει, μετά δε τούτο υπάρχει κρίσις» (Εβραίους: θ’ 28), το οποίο και αναφέρεται στην ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, και τον πλούσιο που δεν μπορούσε να αλλάξει θέση στον Άδη όπου βρέθηκε. Εκεί βέβαια, Ο ΙΔΙΟΣ δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό του και όχι τα μνημόσυνα!! Όμως ξεχνάει ότι η ίδια η Αγία Γραφή τα υποστηρίζει.

Α΄ Βασιλέων 31/λα΄ 13: "Και έλαβον τα οστά αυτών και έθαψαν υπό το δένδρον εν Ιαβείς, και ενήστευσαν επτά ημέρας".


Β΄ Βασιλέων 1/α΄ 12: "Και επένθησαν και έκλαυσαν, και ενήστευσαν έως εσπέρας, δια τον Σαούλ και δια τον Ιωνάθαν τον υιόν αυτού".


Ιερεμίας 16/ιστ΄ 7: "Ου μη κλασθή άρτος εν πένθει αυτών εις παράκλησιν επί τεθνηκότι".


Σοφία Σειράχ 7/ζ΄ 33: "Επί νεκρώ μη αποκωλύσης χάριν".


Νεεμίας 9/θ΄ 1-3: Και εν ημέρα εικοστή τετάρτη τού μηνός τούτου συνήχθησαν οι υιοί Ισραήλ εν νηστεία και εν σάκκοις και εν σποδώ επί τής κεφαλής αυών. Και εχωρίσθησαν οι υιοί Ισραήλ από παντός υιού αλλοτρίου και έστησαν και εξηγόρευσαν τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας τών πατέρων αυτών".


Και έχουμε και το παράδειγμα του Κυρίου που κατέβηκε στον Άδη και μετέφερε τις ψυχές στο θυσιαστήριο στην Αποκάλυψη.Μιλάει για την ιεροσύνη, όπου απαντάμε με τρία άρθρα. 1Ο 2

3Ο.

Θίγει και το θέμα με τις εικόνες. Όμως τα εδάφια που χρησιμοποιεί (όπως και όλα τα εδάφια της Αγίας Γραφής ) μιλάνε για ομοιώματα του ΘΕΟΥ. Αυτό ναι είναι ειδωλολατρεία. Ή ακόμα και ομοιώματα κτισμάτων που λατρεύονται ΩΣ ΘΕΟΣ. Καμία σχέση με τις εικόνες των αγίων και των αγγέλων. Αλλά και ο Χριστός απεικονίζεται ΜΟΝΟ κατά την ανθρώπινη φύση του. Η θεική δεν αποτυπώνεται. Διαφορετικά ας μας εξηγήσουν την εντολή κατασκευής χρυσών ομοιωμάτων χερουβείμ μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. Τι γίνεται? Ή οι προτεστάντες παρερμηνεύουν τις Γραφές ή οι Γραφές δεν ξέρουν τι λένε. Προφανέστατα το πρώτο!!


Ορίστε και η εντολή του θεού στον Μωυσή για κατασκευή ΧΡΥΣΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ…. «Και θέλεις κάμει ιλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού· δύο πηχών και ημισείας το μήκος αυτού, και μιας πήχης και ημισείας το πλάτος αυτού.

18 Και θέλεις κάμει δύο χερουβείμ εκ χρυσίου· σφυρήλατα θέλεις κάμει αυτά, επί των δύο άκρων του ιλαστηρίου·

19 και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου, και εν χερούβ επί του άλλου άκρου· εκ του ιλαστηρίου θέλεις κάμει τα χερουβείμ επί των δύο άκρων αυτού·

20 και θέλουσιν εκτείνει τα χερουβείμ επάνωθεν τας πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τας πτέρυγας αυτών το ιλαστήριον· και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο· προς το ιλαστήριον θέλουσιν είσθαι τα πρόσωπα των χερουβείμ.» (Έξοδος κε 17-20).

Ίδιος θεός δεν είναι?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails