Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Αντίθετοι για τις ειρηνευτικές αποστολές

Η πλειοψηφία των Ελλήνων αξιωματικών είναι αντίθετη με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ειρηνευτικές αποστολές, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό δεν πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει την Ελλάδα από μία ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Τουρκίας.

Τα συμπεράσματα αυτά βγαίνουν από την έρευνα της VPRC, που έγινε για λογαριασμό του Monthly Review σε δείγμα 829 αξιωματικών. Στο ερώτημα εάν είναι υπέρ ή κατά της ελληνικής συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές, το 51% δηλώνει ότι είναι αντίθετο με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές. Το 40% τάσσεται υπέρ και το 9% δεν απαντάει.
Το 70% θεωρεί ότι το σημαντικότερο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και ΝΑΤΟ είναι ότι δεν συμβαδίζουν οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο με τις αντίστοιχες της Ελλάδας. Ωστόσο, το 63% θεωρεί ότι με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ εξισορροπείται η επιρροή της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά το 56% δεν πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ προστατεύει την Ελλάδα από μια ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Τουρκίας.
Το 64% τάσσεται κατά της αποχώρησης της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το ίδιο ποσοστό (64%) θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει περισσότερο την Τουρκία και μόλις το 24% θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει με τον ίδιο τρόπο την Ελλάδα και την Τουρκία. Μόνο το 42% θεωρεί ότι η Ελλάδα ήταν ωφελημένη από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.
Το 28% θεωρεί ότι ήταν χαμένη και το 27% ούτε χαμένη αλλά και ούτε ωφελημένη! Απεναντίας το 60% θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ βγήκε ωφελημένο από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Συμμαχία.


Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails