Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Δήλωση της Νομάρχη Ηρακλείου κ. Βαγγελιώς Σχοιναράκη - Ηλιάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα και φέτος είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη του ζητήματος της θέσπισης ενός εθνικού προγράμματος για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία των Ατόμων με Αναπηρία και την άρση κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος τους.

    Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει σε όλους τους δημόσιους φορείς και στην κοινωνία, ότι τα Άτομα με Αναπηρία, δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή, στην εργασία και την καθημερινότητα και ότι η προώθηση μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί αφενός συνταγματική επιταγή για την αυτόνομη και επί ίσοις όροις ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στο κοινωνικό σώμα και στο δημόσιο βίο της χώρας και αφετέρου ζήτημα δημοκρατίας, καθώς προωθείται στην πράξη η συμμετοχή, η διαβούλευση και ο κοινωνικός διάλογος για την πραγματοποίηση της πλήρους και ισότιμής ένταξης των πολιτών με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο.

    Ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχουμε βάλει μια διαφορετική σφραγίδα και έχουμε ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία, γιατί θέλουμε όλοι οι συνάνθρωποί μας, ανεξάρτητα από τη ιδιαιτερότητα που έχει ο καθένας, να μας νιώθουν δίπλα τους σε κάθε θέμα.

    Πολιτική μας βούληση είναι η επίτευξη μιας κοινωνίας με συνοχή και ισότητα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Για το λόγο αυτό στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου επιδιώκουμε τη μέγιστη προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλους τους δημόσιους χώρους και την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την οικονομία μας.

Πηγή: εδώ.

Παγκόσμια Ημέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails