Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Το «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τη λειτουργία του Street View


Το «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λειτουργία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, του Street View (εικονική περιήγηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων με τρισδιάστατη εικόνα) στο Internet από την Google και την εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Κάπου ΑΕ Πληροφορική.
Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα από την οθόνη του υπολογιστή του να μελετήσει μια περιοχή μέσα από χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες ή και τρισδιάστατες εικονικές περιηγήσεις στους δρόμους των πόλεων βήμα βήμα.
Τον περασμένο Μάιο η περιήγηση στο Διαδίκτυο απαγορεύθηκε από την Αρχή προκειμένου οι εταιρείες να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις της ιντερνετικής περιήγησης στις μεγαλουπόλεις και τα μέτρα που θα λαμβάνουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
Μετά τις εξηγήσεις η Αρχή έκρινε νόμιμη τη λειτουργία του Street View, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις περιηγήσεις θα καλύπτονται με «θόλωση» (ράστερ ή μωσαϊκό) τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ειδικότερα, η Αρχή επεσήμανε ότι «το πρόσωπο ενός ατόμου καθιστά τούτο άμεσα αναγνωρίσιμο, και μάλιστα δίνει πληροφορίες για την παρουσία του σε συγκεκριμένο τόπο και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, επιπλέον χωρίς καν να το γνωρίζει». Το ίδιο ισχύει και για τα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων «καθίστανται αναγνωρίσιμοι μέσω της πινακίδας».
Αντίθετα, η Αρχή έκρινε ότι δεν επιβάλλεται η «θόλωση» της εικόνας των κτιρίων, καθώς πολλά από αυτά δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Επίσης οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μην επιτρέπουν την εμφάνιση της εικόνας του σπιτιού τους, ενημερώνοντας γι' αυτό τις εταιρείες.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails