Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Οταν η συκοφαντία εκτίθεται (α μέρος)


Τα παρακάτω έγιναν στο φόρουμ Filosofia.gr, κάποιος χρήστης επικόλλησε ένα κατεβατό με συκοφαντίες κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού (προφανώς από αυτά που κατά καιρούς αναρτούν στα διάφορα ιστολόγια. Σαφώς έχουν ελευθερία λόγου και μπορούν να αναρτούν ότι θέλουν. Όμως και ο απλός πιστός έχει το δικαίωμα να απαντάει στις διαστρεβλώσεις και να υπερασπίζεται το πρόσωπο εκείνο που έχει επιλέξει ως Αρχηγό και Τελειωτή της πίστης του. Παρακάτω θα αναρτηθεί σε αρκετά μέρη ένας τέτοιος διάλογος. Εάν διαβάζει τυχόν κανένας αθεοπαγανιστής (όπως εκείνος με τον οποίο είχα διάλογο), το καλύτερο για αυτόν είναι να μην δέχεται αδιαμαρτύρητα ότι του σερβίρει ο κάθε αρνησίχριστος, αλλά να εξετάσει από μόνος του αν ισχύουν οι συκοφαντίες που διαδίδει από την πηγή που παραθέτει που δεν είναι άλλη παρά το ….ευαγγέλιο. Τα παρακάτω αποτελούν προσωπικές μου απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ το αλάθητο. Από την άλλη θα ήθελα να πω ότι ο σκοπός μου δεν ηταν να προσβάλλω τον συνομιλητή μου, αλλά όπως θα διαπιστώσετε και εσείς παρακάτω, ο συγκεκριμένος (και αφού είχε προηγηθεί συζήτηση για άλλο θέμα στο οποίο είχε ‘’στριμωχθεί’’) ξαφνικά δημοσίευσε αυτές τις άδικες κατηγορίες κατά του Ιησού Χριστού. Βέβαια ως αρχή έχω ότι το ψέμα πρέπει να εκτίθεται. Δεν φταίω αν ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ δεν ζήτησε συγνώμη από τον Κύριο, ούτε επίσης που συνέχισε και δεν έλεγξε αυτά που δημοσίευσε και εκτέθηκε ως ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ και ΨΕΥΤΗΣ. Δυστυχώς τέτοιοι ΨΕΥΤΕΣ είναι οι αρνησίχριστοι συκοφάντες.
Ακολουθούν οι απαντήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την προσπάθεια που έκανε εν συνεχεία να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στο δεσμό που έδωσα παραπάνω…….
Με μπλέ όσα έθεσε ο αθεοπαγανιστής και με μαύρο οι σκέψεις μου…..
Δεν θα παρουσιάσω εδώ το nick name του συγκεκριμένου, διότι πιθανών να είναι το αληθινό του όνομα. Το παραλείπω με αγκύλες. Ωστόσο, υπάρχει στο φόρουμ.
«Απάτες (πατάτες) του φίλου μου […] για τον Ιησού.
Μέρος πρώτο.
(το σόου αρχίζει…πάρτε ποπ κορν, κόκα κόλα, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε γέλιο……!!!
Βέβαια δεν τόλμησε να βάλει ούτε ένα εδάφιο (ούτε ο ίδιος ξέρει τι κάνει κόπι πεϊστ). Ο Φραγκοπουλος και ο κάθε Φραγκοπουλος για άλλη μια φορά θα αποδειχτούν αδιάβαστοι…..»

Ποιους να μισείς Αυτούς που αποκαλούν άλλους βλάκες. Ματθαίος 5: 22.
‘’Ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρχαίους, Μη φονεύσης· όστις δε φονεύση, θέλει είσθαι ένοχος εις την κρίσιν.
Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος αναιτίως κατά του αδελφού αυτού θέλει είσθαι ένοχος εις την κρίσιν· και όστις είπη προς τον αδελφόν αυτού Ρακά, θέλει είσθαι ένοχος εις το συνέδριον· όστις δε είπη Μωρέ, θέλει είσθαι ένοχος εις την γέενναν του πυρός’’. (Ματθαιος 5, 21-22)

Πουθενά δεν λέει να τους μισείς. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο νόμος ‘’μη φονευσεις’’, όποιος ‘’φονεύσει’’ θα είναι ένοχος στην κρίση του συνεδρίου των Εβραίων. Ο Κύριος παίρνει τον νόμο και τον εμβαθύνει. Μας λέει στην Καινή ότι ‘’φόνος’’ δεν είναι μόνο ο φόνος ενός ανθρώπου, αλλά ‘’φόνος’’ είναι ακόμα και η οργή κατά του συνανθρώπου σου. Διδάσκει την αληθινή αγάπη. Όχι να μισείς…..αλλά αντιθέτως να αγαπάς και να μην οργίζεσαι…..να παραβλέπεις.

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Μάρκος 9: 1
‘’Και έλεγε προς αυτούς· Αληθώς, σας λέγω ότι είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως’’.
(Μαρκος 9,1).

Αν το πάρουμε μεμονωμένα το εδάφιο, εύλογα θα πούμε….και που είναι;
Ο […]δεν μας λέει την συνέχεια των εδαφίων. Μάλλον γιατί δεν γνωρίζει!!!
Συνεχίζει το κεφάλαιο (ακριβώς αμέσως μετά το 1 εδάφιο) και μας μιλαει για το περιστατικό της μεταμόρφωσης. Γι αυτό το όραμα της βασιλείας που είδαν οι μαθητές. Είδαν (στην όραση) τον Μωϋσή και τον Ηλία να συζητούν με τον Κύριο για την αποστολή Του στην γη. Που ήταν να σταυρωθεί για όλους μας.

Έτσι, θα γράψει αργότερα ο απ. Πέτρος στην επιστολή του…….
‘’Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ' αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος.
17 Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τοιαύτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην·
18 και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μετ' αυτού εν τω όρει τω αγίω’’
(Β Πετρου 1, 16-18) 
 
Πραγματικά αυτοί που είδαν την βασιλεία να έρχεται μετά δυνάμεως ήταν ‘’τινές’’ από το πλήθος. Δεν τους πήρε όλους.

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν.
Ματθαίος 16: 27-28,
‘’Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.
28 Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού’’. (Ματθαιος 16, 27-28)

Τα ίδια και εδώ. Με την διαφορά ότι ο Κύριος συνδέει το όραμα με την τελική κρίση (το 27). Δεν μας λέει ότι αυτά θα γίνουν μαζί. Αυτά τα λέει στο τέλος του κεφαλαίου. Στην αρχή του επόμενου περιγράφει ότι και ο Μάρκος παραπάνω.
Αλλά οι Νεοσκότιστοι που να το δουν αυτό;; (Βέβαια για τους φιλελευθέρους του φόρουμ γράφω αποκαλύπτοντας τις απάτες σου, φίλτατε ……..)

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Λουκάς 9: 26-27,
(ακριβώς το ιδιο περιστατικό στο οποίο ήδη απάντησα)

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Λουκάς 21: 32,
‘’Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού.
32 Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα’’.
(Λουκας 21, 31-32)

Σε ποια γενεά αναφέρεται ο Κύριος; Στην τότε γενεά ή μήπως σε άλλη;
Αν διαβάσετε φίλοι αναγνώστες, ήδη στα προηγούμενα εδάφια μιλαει για σημεία της παρουσίας του Κυρίου. Δηλαδή δίνει κάποια στοιχεία που θα γίνουν πριν την έλευση του. Μετά αναφέρει τα εν λόγω εδάφια. Συνεπώς ‘’γενεά’’ είναι η γενεά που θα δει στις μέρες της να εκπληρώνονται όσα λέει ο Ιησούς, και όχι η γενεά των αποστόλων. Λέει ΟΤΑΝ ΙΔΗΤΕ ΤΑΥΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ. Ποια ; Τα σημεία , φίλοι μου. Τα οποία και βέβαια ΔΕΝ είδαν οι απόστολοι, αλλά τα βλέπουμε εμείς σήμερα!!

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Ματθαίος, 24: 34
Ομοίως. Είναι ακριβώς το ίδιο περιστατικό που αναφέρει ο Λουκάς. Αλλά τα έγραψε (τα ίδια και τα ίδια) για να δώσει όγκο στις σαπουνόφουσκες του.

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Ιωάννης, 5: 25-29,
‘’Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσιν ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει.
26 Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχη ζωήν εν εαυτώ·
27 και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου.
28 Μη θαυμάζετε τούτο· διότι έρχεται ώρα, καθ' ην πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού,
29 και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως’’.
(Ιωαννης 5, 25-29)

Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα εδάφια είτε με την πνευματική τους έννοια, είτε κατά γράμμα. Και οι δυο ερμηνείες δεν λένε όσα λέει ο[…].
Ας ξεκινήσουμε , φίλοι μου, με την κατά γράμμα ερμηνεία.
Μιλάει για την ανάσταση των ανθρώπων. Πουθενά δεν ΟΡΙΖΕΙ ημερομηνίες. Λέει αόριστα ότι έρχεται η ώρα. Βέβαια ο Θεός δεν μετρά τον χρόνο όπως εμείς. Ο απ. Πέτρος λέει ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι ως χίλια χρόνια δικά μας. Επομένως ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ τον χρόνο όπως εμείς! Το ‘’ήδη είναι’’ αναφέρεται στην πρόγευση της ανάστασης. Είναι οι αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς στην επίγεια διακονία Του. Συνδέει το παρόν (την εποχή του στην γη) με το μέλλον (όπου θα γίνει και η γενική ανάσταση).
Με την πνευματική ερμηνεία, μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο απ. Παύλος στην Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 2. Μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός αν ζει στην αμαρτία και δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού. Νεκροί, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι χωρίς Χριστό. Ερχόμενος ο Κύριος, δίνει ένα μήνυμα ζωής προς όλους. Όμως οι ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ θα ζήσουν. Αυτοί που θα ακούσουν και θα δεχτούν.
Και οι δυο είναι σωστές.

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Ιακώβου 5: 8,
‘’μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε’’.
(Ιακωβου 5,8)

Που το παράξενο, και που ορίζει ημερομηνία; Τι κακό κάνει εδώ ο Ιάκωβος; Λέει στους δοκιμασμένους αδελφούς μας να έχουν υπομονή. Το μήνυμα ‘’ η παρουσία του Κυρίου πλησίασε’’ είναι μήνυμα διαχρονικό. Πάντα οι χριστιανοί περίμεναν και περιμένουμε τον Κύριο. Αυτό τους λέει εδώ. Και επειδή ο Θεός μετρά διαφορετικά το χρόνο, έδωσε και σημεία για να είμαστε σίγουροι. Στην εποχή του Ιακώβου δεν είχαν εκπληρωθεί. Το γνώριζε αυτό και ο Ιάκωβος και οι πιστοί. Αφού ήταν γραμμένο στα Ευαγγέλια! Απλά αυτό το μήνυμα δίνει θάρρος στους πιστούς. Και τους κάνει να αγρυπνούν πνευματικά, και ότι αν και περνούσαν δύσκολα, ο Κύριος ήταν κοντά τους. Και ήταν!!! Ο χριστιανισμός έβαινε αυξανόμενος εν μέσω διωγμών, η δε ειδωλολατρία έβαινε ελαττωμένη. (δείτε την ιστορία και θα καταλάβετε φίλοι μου).

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Α΄ Ιωάννου 2: 18,
‘’Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών· διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει μεθ' υμών· αλλά εξήλθον διά να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών’’.
(Α Ιωαννου 2, 18-19)

Βέβαια αναφέρεις το ένα και αποκομμένο!! Για δες το όλο μαζί!!!
Μιλάει για την εποχή του. Οι αιρέσεις ξεκίνησαν μέσα από την Εκκλησία. Αντίχριστους εννοεί τους Γνωστικούς που δίδασκαν ότι ο Ιησούς ήρθε ως πνεύμα στην γη και όχι με σάρκα. Κάτι το οποίο ήταν και ψευδές. Αυτή η ομάδα ανθρώπων βγήκε από την Εκκλησία για να φανερωθεί η πλάνη τους. Πόσο ξεκάθαρο το εδάφιο.
Είχαν αντιχριστιανική διδασκαλία (εξ ου και το ‘’αντίχριστοι’’). Εσχάτη ώρα για αυτούς (τους αντίχριστους). Όχι για τον ερχομό του Κυρίου (άλλωστε ο Ιωάννης ως απόστολος γνώριζε πολύ καλά τα σημεία). Εσχάτη ώρα για αυτούς γιατί όπως λέει στο εδάφιο, ΒΓΗΚΑΝ από την ποίμνη. Πλανήθηκαν.
Και για του λόγου το αληθές…..ιδού τι λέει ο ίδιος ο Ιωάννης στην ίδια επιστολή.

‘’Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον.
2 Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού·
3 και παν πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού· και τούτο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, το οποίον ηκούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω.
4 Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω.’’
(Α Ιωαννου 4, 1-4)

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Α΄ Πέτρου 4: 7,
‘’Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς·
8 προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών’’·
(Α Πετρου 4,7-8)

Το ίδιο νόημα όπως και στην επιστολή του Ιακώβου. Θέλει να τους κάνει να αγρυπνούν πνευματικά για να μην τους πάρει ο ύπνος ο πνευματικός. Δεν κάνει καμία αναφορά στην έλευση του Κυρίου. Μιλάει γενικά.
Άλλωστε οι έσχατες μέρες αρχίζουν από την ημέρα της Πεντηκοστής!!! Δεν θέτει όριο!! Δεν τους λέει ‘’ έρχεται σε 5 μέρες ο Ιησούς…’’. Λέει ‘’Πάντων το τέλος επλησίασε’’. Ανάμεσα τους ήταν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Άρα είναι και σχετική έννοια. Αλλά και με την απόλυτη έννοια αν το πάρουμε, είναι ακριβώς ότι έγραψα παραπάνω. Άλλωστε και ο Πέτρος γνώριζε τα σημεία, όπως και οι πιστοί.
Σε τέτοιο λάθος έπεσαν οι Θεσσαλονικείς που είχαν παρανοήσει τα λόγια του Παύλου (Α Θεσ/κεις 4 κεφάλαιο) και περίμεναν κάποιοι από αυτούς τον Κύριο σταματώντας ακόμα και τις δουλειές τους στις μέρες τους.. Καθαρά δική τους παρανόηση απ. Παύλος στην Β' επιστολή προς Θεσ/κεις τους δίνει να καταλάβουν την παρανόηση τους. Και τους δίνει σημεία της παρουσίας.

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακόμα και στο παρελθόν. Μαλαχίας 4.

Προφητεία που αναφέρεται στην Β' Παρουσία. Βέβαια παρεμβάλλεται και η προφητεία του ερχομού του Ιωάννη του Βαπτιστή (που λέει Ηλία, διότι όπως μας λέει ο Λουκάς ήρθε εν δυνάμει και πνεύματι Ηλιού είχε το ίδιο καυστικό λόγο σαν τον Ηλία και έλεγχε τον διεφθαρμένο Ηρώδη και υποκριτές Φαρισαίους). Όπως βλέπουμε εκπληρώθηκε κατά το ήμισυ η προφητεία….Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μετά από 400 χρόνια περίπου. Για τον Θεό τα 400 χρόνια λέγονται…..’’έρχονται ημέρες’’. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σχετικός είναι ο χρόνος στην γραφή. Γι αυτό και ο Κύριος μας έδωσε τα σημεία των καιρών για να μπορούμε να διακρίνουμε. Γιατί να μην εκπληρωθεί και το υπόλοιπο;


Σε επόμενα ποστ θα σας δείξω φίλοι μου και άλλες άπατες του[…]. Να σαι καλά…με κάνεις και γελάω με όσα άσχετα λες.
Οι αναγνώστες δεν τρώνε κουτόχορτο. Είναι άνθρωποι με κρίση και διακρίνουν τις απάτες. Μην τους υποτιμάς (όπως κάνεις με όποιον δεν συμφωνεί μαζί σου).»

3 σχόλια:

toitmat είπε...

Μονό μία ένσταση, για την "γενεά αύτη".

Αν αναφερόταν ο Χριστός στη γενεά εκείνων των ημερών δεν θα έλεγε "αύτη" αλλά "εκείνη". Εγώ πιστεύω ότι αναφέρεται γενικά στο γένος των ανθρώπων ή στους χριστιανούς ειδικά.

Πάντως υπάρχει και ένα κείμενο-μελέτη στην ΟΟΔΕ, που νομίζω είναι πολύ κατατοπιστικό επ' αυτού του ζητήματος.

http://www.oodegr.com/paratir/meletes/genia70mx1.htm

Στελιος είπε...

Δεν αμφιβάλω. Σωστό και αυτό που αναφέρεις. Απλά θα το ξαναδώ το χωρίο όπως και το κείμενο της ΟΟΔΕ. Και θα επανέλθω. (Βέβαια αυτό το εδάφιο χρησιμοποιείτε απο πολλές αιρέσεις που υπερτονίζουν την εσχατολογία.

Στελιος είπε...

Αγαπητέ μου Χρήστο, έχεις δίκιο. Απο όσα διάβασα στην ιστοσελίδα που αναφέρεσαι, το κλειδί για την κατανόηση του κεφαλαίου είναι η ερώτηση των μαθητών πρός τον Κύριο. Άλλωστε όλο το κεφάλαιο είναι η απάντηση του Κυρίου σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή τον ρωτάνε...."Ταύτα, τα οποία θεωρείτε, θέλουσιν ελθεί ημέραι, εις τας οποίας δεν θέλει αφεθή λίθος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή.
Ηρώτησαν δε αυτόν, λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γείνει ταύτα και τι το σημείον, όταν μέλλωσι ταύτα να γείνωσιν;" (Λουκάς 21,6-7)

Νομίζουν οτι η καταστροφή του Ναού και η συντέλεια θα γίνουν μαζί. Και ο Ιησούς παρακάτω τους τα ξεχωρίζει ως γεγονότα που θα γίνουν σε διαφορετικές εποχές.

Η "γενεά ταύτη" είναι η γενεά συγχρόνων του που θα έβλεπαν το γκρέμισμα του ναού απο τους Ρωμαίους (το λέει πρός το τέλος της διακονίας του και εκπληρώνεται το 70 μΧ), απαντώντας στο ερωτημα σχετικα με τον Ναό.

Όμως είναι και η γενεά των χριστιανών, όταν απαντάει αναφερόμενος στην συντέλεια. Χρησιμοποιεί τα ίδια λόγια για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε και το εξής. Εδώ μας μιλάει ξεκάθαρα (αν και έχει μιλήσει σε αυτό πολλές φορές) οτι οταν θα ξαναέρθει, θα υπάρχει η γενεά των χριστιανών. Δεν θα εκπληρωθεί το όνειρο των νεοεποχιτών περί εξαφανίσεως του χριστιανισμού. Συν τοίς αλλοις, η παρατήρησή σου για το "ΕΚΕΙΝΗ" και το "ΑΥΤΗ", είναι απόλυτα σωστή.

Σε κάθε περίπτωση, ο αθεοπαγανιστής έκανε παρερμηνεία και μάλιστα δεν λογάριασε οτι το πρώτο σκέλος οτι έχει ήδη εκπληρωθεί. Το προφητικό κομμάτι του λόγου του Θεού εκπληρώνεται μέσα στον χρόνο που έχει ήδη ορίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός εξαγγέλει προφητεία και την εκπληρώνει όταν θέλει Εκείνος.

Loading...
Related Posts with Thumbnails