Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Οταν τα πρόβατα γίνονται ....λύκοι (αιρέσεις).

Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς....(Ματθαίος 7, 15)

Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

NASA Image of the Day

Loading...
Related Posts with Thumbnails