Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

H επίσκεψη του αγγέλου στην παρθένο Μαρία (α)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.
(ενός φίλου ανώνυμου)


γγελος πρωτοστάτης ορανόθεν πέμφθη επεν τῇ Θεοτόκω τ χαρε. Κα σν τῇ σωμάτ φωνῇ σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε, ξίστατο κα στατο κραυγάζων πρς ατν τοιατα

Ο γγελοι πεικονίζουν τν περχρόνια κατάσταση τοῦ πνευματικο κόσμου πο σύμφωνα μὲ τν διδασκαλία τς κκλησίας μας πάρχουν πρν π τν νθρωπο καὶ πρίν π τν δημιουργία το ρατο κόσμου. Κύριο ργο τους εναι ἡ δοξολογία το Θεο πρν π τν πτώση το νθρώπου115,116 μετ μως π ατν τ ργο τν γγέλων διευρύνεται, φόσον ποστέλλονται στος δικαίους ρχικ, λλ κα σέ κάθε νθρωπο, προκειμένου ν το παράσχουν βοήθεια πρς τν σωτηρία. Πρς τοτο λοιπν ποστέλλεται ρχων τν γγελικν δυνάμεων, χαρακτηριζόμενος ς πρωτοστάτης στν Παρθένο μεταφέροντας τ μήνυμα το Θεο περ σωτηρίας το νθρώπου. ποδοχὴ π τν πλευρ τς Παρθένου ς κπροσώπου λοκλήρου το νθρωπίνου γένους τς βουλς το Θεο δν έχει τν ννοια το καταναγκασμο πὸ πλευρς Θεο, οτε τς καταπατήσεως τς λευθερίας το νθρώπου. Ατὸ συμβαίνει κατ τν ωάννη τόν Δαμασκηνό116 λλ κα τν Θεοδώρητο Κύρου117 διότι Θες «προγνος προώρισεν» λλ κα σύμφωνα μ τν Πατερικ διδασκαλία εναι να διαρκς παρν, τ ποο χει μπροστ του τὸ παρελθν, τ παρν κα τ μέλλον το νθρώπου, διότητα πο τν κάνει νὰ γνωρίζει τν κβαση τν πραγμάτων πρν κόμα συμβον. ρα λοιπν γνώριζε κ τν προτέρων τν ποδοχ το θελήματός Του π τν Παρθένο.


Υποσημειώσεις
115] Σταύρου Καλαντζάκη, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 75. Βλ περισσότερα Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου 8,PG 44,196ΑΒ,Μ Βασιλείου, Εἰς τὸ πρόσεχε σεαυτῷ 6, PG 31,213Β, Λόγος ἀσκητικὸς 10, PG31,648C, Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 16,38PG 29,137CD.
116] Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 2,30, PG 94,972Α. Σύμφωνα με αὐτὸν ὁ προορισμὸς τῆς Παρθένου δὲν ἐμπίπτει στὴν ἀνθρώπινη κατανόηση διότι ἀποτελεῖ τῆς Θείας προγνωστικῆς κελεύσεως ἔργον κατά τό ὁποῖον « ὁ Θεὸς τὰ πάντα μὲν προγινώσκει οὐ πάντα δὲ προορίζει».
117] Θεοδωρήτου Κύρου, Ἑρμηνεία τῆς πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς, 1,PG 82,181D-184Α.«Οὐ γὰρ ἁπλῶς προώρισεν ἀλλὰ προγνοὺς προώρισεν..ὧν προέγνω τὴν πρόθεσιν τούτους προώρισεν ἄνωθεν...πόρρωθεν ὁ Θεὸς τὰ ἐσόμενα προεθεώρησε ὁ Θεὸς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails