Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Περί Γρηγορίου Νύσσης(και η συζήτηση συνεχίζεται).

Είπε ο φίλτατος συνομιλητής: "Φίλε μου, η καραμέλα των φιλοσόφων περί ενός θεού, καλό θα ήταν να σταματήσει, γιατί πλέον δεν πείθει κανέναν. Έχεις διαβάσει το τελευταίο κείμενο του Πλάτωνα, τους Νόμους; Αν το διάβασες, δεν δύνασαι πλέον να μιλάς για μονοθεϊσμό. Όσο για άλλους φιλοσόφους, όπως ο Ξενοφάνης π.χ., λένε το αυτονόητο, που λέει κι Όμηρος, ότι εν ολίγοις πάνω απ'όλους τίθεται μία κοινή αρχή, υποχρεωτικά ιερότερη όλων. Σχετικά με Ηρόδοτο, σου απαντώ με το Περί Κακοηθείας Ηροδότου του Πλουτάρχου. Φιλικά."

Όχι δεν διάβασα ολόκληρο το κείμενο του Πλάτωνα, τους Νόμους. Διάβασα μόνο μερικές σελίδες από το πρώτο βιβλίο, όπου κατηγορεί τους Κρήτες για την δημιουργία του μύθου του Γανυμήδη για να δικαιολογήσουν τις ανώμαλες ορέξεις τους. Όπως κατ' αναλογία θα μπορούσα να πω ότι κατασκεύασαν και τους υπόλοιπους θεούς για να τους συνδυάζουν ανάλογα με τις επιθυμίες τους και αντίστοιχα να τους προσωποποιούν. Άρα και οι πρόγονοι μας είχαν ήδη στραφεί προς τον μονοθεϊσμό. Αντί για τους Νόμους μπορώ να σου παραθέσω από ένα άλλο βιβλίο του που και αυτό είναι της τελευταίας περιόδου, που είναι και πιο κοσμολογοθεολογικό κείμενο κατά την άποψη μου, τον Φίληβο τα εξής.

28c
Σωκράτης
ἀλλὰ μὴν ῥᾴδιον: πάντες γὰρ συμφωνοῦσιν οἱ σοφοί, ἑαυτοὺς ὄντως σεμνύνοντες, ὡς νοῦς ἐστι βασιλεὺς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. καὶ ἴσως εὖ λέγουσι. διὰ μακροτέρων δ᾽, εἰ βούλει, τὴν σκέψιν αὐτοῦ τοῦ γένους ποιησώμεθα.

30d
Σωκράτης
οὐκοῦν ἐν μὲν τῇ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι διὰ τὴν τῆς αἰτίας δύναμιν, ἐν δ᾽ ἄλλοις ἄλλα καλά, καθ᾽ ὅτι φίλον ἑκάστοις λέγεσθαι.

Σωκράτης
τῇ δέ γε ἐμῇ ζητήσει πεπορικὼς ἀπόκρισιν, ὅτι νοῦς
[30e] ἐστὶ γένους τῆς τοῦ πάντων αἰτίου λεχθέντος [τῶν τεττάρων, [ὧν] ἦν ἡμῖν ἓν τοῦτο]. ἔχεις γὰρ δήπου νῦν ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπόκρισιν.


Μου φαίνεται ότι πρέπει οι νεοπαγανιστές να συνεννοείστε και να έχετε μια κοινή γραμμή ή πιστεύετε σε πολλούς θεούς και σας λέμε πολυθεϊστές ή πιστεύετε σε άλλον θεό από τον πραγματικό και σας λέμε απλώς απίστους. Γιατί δεν γίνεται για παράδειγμα να μας κατηγορείτε για μονοθεϊσμο και παράλληλα να γράφετε "Ένας Θεός είναι μέγιστος ανάμεσα στους Θεούς και τους ανθρώπους." Σε δική σας σελίδα(καλά σε αυτή τη σελίδα μπλέξανε τα μπούτια τους εντελώς)  τα ίδια ουσιαστικά που λέμε και εμείς παραλλαγμένα φυσικά για να μην αποδεχθείτε το προφανές που και οι φιλόσοφοι είχαν ήδη προ Χριστού ξεκινήσει να λένε, ότι δηλαδή μια είναι η αιτία των όντων. Όπως λες και εσύ "πάνω απ'όλους τίθεται μία κοινή αρχή, υποχρεωτικά ιερότερη όλων" και συμπληρώνω και εγώ, ο ένας και μοναδικός Τριαδικός Θεός και Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας και μετά πείτε μας ότι θέλετε να συζητήσουμε.


Όσο για τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της Ιστόριας και την αναίρεση του από τον Πλούταρχο, υπάρχει και βιβλίο για την αναίρεση του Πλουτάρχου, που αναίρεσε τον Ηρόδοτο εις γαλλικήν, οπότε τρέχα γύρευε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails