Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Διάλογος με πεντηκοστιανό (2)Τα παρακάτω είναι από διάλογο με Πεντηκοστιανό που έγινε στο egolpion.

Συζητιούνται τα θέματα της αρπαγής της εκκλησίας πριν την έλευση του Αντίχριστου, την σχετική μεσιτεία των αγίων, και για αποστολικές παραδόσεις που δεν βρίσκονται στα βιβλία της Καινής διαθήκης. Ο συνομιλητής ‘’Γιάννης’’ χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα της ΕΑΕΠ (Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής) τα οποία σημειώνονται με κόκκινο.

Μεσιτεία αγίων…………
Λες ότι οι άγιοι μεσιτεύουν για μας. Αγαπητέ όταν δεν ξέρεις τον Λόγο του θεού μην αραδιάζεις λόγια δικά σου. Στο κεφάλαιο που λες ότι οι άξιοι μεσιτεύουν για τους ανθρώπους κάνεις λάθος. Για διάβασε το να δεις τι λέει….’’ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ 11 ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΣΠΟΤΑ(ΘΕΕ)ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΓΗΝ…’’’

Φίλε μου λέει το αντίθετο από αυτό που λες εσύ. Εδώ οι άγιοι παρακαλάνε τον Θεό να κάνει εκδίκηση στους ανθρώπους….
Απάντηση……..
‘’Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον.

10 Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;

11 Και εδόθησαν εις έκαστον στολαί λευκαί, και ερρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν έτι ολίγον καιρόν, εωσού συμπληρωθώσι και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φονευθώσιν ως και αυτοί’’.

(Αποκάλυψη 6,9-11)

Οι θυσιασθέντες άγιοι μεσιτεύουν στον Θεό και πήραν απάντηση να περιμένουν μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων αυτών (που σημαίνει ότι ΚΑΙ για αυτούς προσεύχονταν).


‘’Και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, διά να προσφέρη με τας προσευχάς πάντων των αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου.

4 Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού’’.

(Αποκαλυψη 8,3-4)


Ο άγγελος προσφέρει στον Θεό τις προσευχές των αγίων (μεσιτείες).
Αν μπορείς εσύ και μεσολαβείς στον Θεό για τον αδελφό σου, δεν μπορεί ο Άγιος που είναι ήδη στον ουρανό; Δεν καταργείται η απόλυτη μεσιτεία του Χριστού, από την στιγμή που μεσιτεύει μεταξύ Θεού και ανθρώπων.Οι άγιοι φίλε μου είναι πεθαμένοι άνθρωποι, δεν έχουν δύναμη να μεσιτεύσουν για μας. Αντιθέτως οι αδελφοί χριστιανοί οι ζώντες έχουν την δύναμη να συμπροσευχηθούν μαζί σου στο θεό. Ο απ Παύλος δεν μίλησε προς πεθαμένους, μίλησε προς ζωντανούς. Σας παρακαλώ μην εθελοτυφλείτε ……
Απάντηση……….

Για σένα είναι πεθαμένοι, για τον Θεό ΖΩΝΤΕΣ!!

Ο ίδιος ο Θεός το λέει…….’’Πάντες ζώσι εν αυτώ’’. Από την απάντηση του Κυρίου στους Σαδδουκαίους. Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΖΩΣΙ ΕΝ ΑΥΤΩ’’ (Λουκάς 20,38)

Είναι ζωντανοί επομένως στο περιβάλλον του θεού.

Αν ο Παύλος ζητάει από τους αγίους επί γης να προσευχηθούν για αυτόν (που ακόμα δεν πήγαν στον ουρανό και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της αποστασίας), πόσο πολύ περισσότερο οι άγιοι που πήγαν στον ουρανό με την χάρη του Χριστού και είναι νικητές…….
Για τους νικητές λέει ο Κύριος……..

’’ Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ' εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού. (Αποκάλυψη 3,21)

Όχι μόνο μεσιτεύουν, αλλά κάθονται και στον θρόνο του Χριστού!! Ο Χριστός μας τα λέει, ο Σωτήρας μας.
Ο Θεός μαζί και να σας φωτίζει. Ας είναι ευλογημένο το όνομα Του.
Πέραν αυτών, να πω ότι ο ουρανός γνωρίζει τι γίνεται την γη!! Το λέει ο Χριστός.
‘’ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΟΥΤΩ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΧΑΡΑ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΔΙΑ ΕΝΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΔΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΣΙ ΧΡΕΙΑΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ’’
(Λουκάς 15,10-11)
Που μάθανε στον ουρανό για την επιστροφή κάποιου ανθρώπου από την αμαρτία; Έστειλε γράμμα; Σταμάτα λοιπόν να αμφισβητείς τον Λόγο του Κυρίου που λες ότι αποδέχεσαι.
Και δεν τα γνωρίζουν στον ουρανό επειδή τάχα οι άγιοι έχουν απανταχού παρουσία, αλλά επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails