Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Τρία νέα αρθράκια....περί κακοδοξιών πεντηκοστιανών.

Προπατορικό αμάρτημα· μύθευμα ή αλήθεια?

http://exprotestant.blogspot.com/2010/06/blog-post_2409.हटमल

Η αλήθεια για τις εικόνες

http://exprotestant.blogspot.com/2010/06/blog-post_23.हटमल

Τιμητική και λατρευτική προσκύνηση, απάντηση στο πεντηκοστιανό μπλόγκ Άνωθεν σοφία.

http://exprotestant.blogspot.com/2010/06/blog-post_18.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails