Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ήταν ο Ιησούς ο αναμενόμενος Μεσσίας των Γραφών;


Ήταν ο Ιησούς ο αναμενόμενος Μεσσίας των Γραφών; (Μέρος Α)


Οι αρνησίχριστοι νεοπαγανιστές επιτίθενται κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού και προσπαθούν να τον μειώσουν (χωρίς επιτυχία φυσικά) πότε διαστρεβλώνοντας εδάφια της Αγίας Γραφής (τα οποία και θα εκθέσουμε σε επόμενες αναρτήσεις, όπως και τους πατέρες της εκκλησίας), και πότε αμφισβητώντας την μεσσιανικότητα του Σωτήρα μας. Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμε με την μεσσιανικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστου, αναιρώντας τα επιχειρήματα τους μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτούς εκπληρώνεται ο λόγος της Αγίας Γραφής……….’’ Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον, και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.
Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας
και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι·’’ (Α Πέτρου β 6-8)Ας περάσουμε στις θέσεις τους (τις οποίες αναρτούν στα φόρουμ).
Με μπλέ είναι οι θέσεις τους
Μεσσιανικές προϋποθέσεις 1.''Θα προέρχεται από τη γενιά του Δαβίδ (ο Ιησούς δεν είχε φυσικό πατέρα''). 2.'' Θα είναι από τη φυλή του Ιούδα (ο Ιησούς δεν ήταν από καμία φυλή, ως αγνώστου πατρός'').

Σαφώς δεν είχε φυσικό πατέρα, εφόσον ήταν ο Υιός του Θεού που έλαβε σάρκα από την Μαρία.
Η Μαρία προέρχεται από την γενιά του Δαβίδ.
‘’Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας ονομαζομένην Ναζαρέτ, προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ’’
(Λουκας 1,26-27)
’Ο γαρ του Θεου Υιος , ο προ αιωνων γεννηθεις και τα παντα γνωμη του Πατρος συστησαμενος, ουτος εκυοφορηθη εκ Μαριας, κατ οικονομια Θεου, εκ σπερματος μεν Δαβιδ, δια Πνευματος δε Αγιου …’’ ) Ιγνατιου, Εφεσιους 18)
Η Μαρία μέσα από την οποία ήρθε το θείο σπέρμα ήταν από την γενιά του Δαβίδ όπως και ο Ιωσήφ (ο νομιζόμενος πατέρας του Ιησού).
‘’εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών’’
(Εβραιους 7,14)

3. ''Θα είναι χρισμένος (Μεσσίας σημαίνει "χριστός"). Οι μόνοι που μπορούσαν να χρίσουν ήταν ο αρχιερέας ή οι προφήτες. Τον Ιησού δεν τον έχρισε κανείς''.
Ο Ιησούς δεν χρίστηκε με έλαιον κατά τον ΤΥΠΟ της Παλαιάς Διαθήκης διότι δεν ήταν ούτε ιερέας, ούτε προφήτης, ούτε βασιλιάς της Παλαιάς. Αλλά όλα αυτά είναι στην Νέα Διαθήκη. Έχει τις ιδιότητες αυτές όπως αυτές εμφανίζονται στην Νέα Διαθήκη. Δηλαδή είναι ΚΑΙ Αρχιερέας, ΚΑΙ προφήτης, ΚΑΙ βασιλιάς για εμάς τους χριστιανούς. Όχι της Παλαιάς αλλά της Νέας διαθήκης. Για αυτό και ΔΕΝ χρίστηκε κατά τον τύπο της Παλαιάς, αλλά κατά τον τύπο της Νέας. Στην βάπτιση του ήρθε πάνω του το Πνεύμα του Θεού.
Ακριβώς όπως έλεγαν οι προφητείες για τον Μεσσία. Οι οποίες δεν μιλούσαν για χρίσμα με υλικό λάδι, αλλά με το Άγιο Πνεύμα. Πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν έλεγε ότι ο Μεσσίας θα εχρίετο με λάδι υλικό.
‘’Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους’’·(Ησαΐας 61,1)
Την προφητεία αυτήν διαβάζει και εξηγεί ο ίδιος ο Ιησούς στην συναγωγή. (Λουκάς 4)
Για μας τους χριστιανούς ο Ιησούς είναι Αρχιερέας…………
’Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος,
όστις δεν έχει καθ' ημέραν ανάγκην, ως οι αρχιερείς να προσφέρη πρότερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού· διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν.
Διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμίαν· ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά τον νόμον κατέστησε τον Υιόν, όστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα’’. (Προς Εβραιους 7,26-28)

Είναι και προφήτης………….Προφητεύει μέσα στην Νέα Διαθήκη.
Είναι και Βασιλιάς…………..
‘’ ….και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων’’.(Αποκάλυψη 19,16)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails